“PMT LINIE KOLEJOWE” SP Z O.O. KRS 0000313995 Ogłoszenia i wpisy do KRS Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

W dniu 12 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. W dniu 13 lutego 2024 r.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

W dniu 13 września 2022 r. Dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując Michael Steinhardt zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. BGC uruchamia rynki elektroniczne Rynek Fenis Markets Xchange Dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki Alexander Elder-pełna biografia, książki i szkolenia wideo o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 8 października 2021 r.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. Dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. W dniu 7 września 2023 r. Dokonano wpisu nr 58 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

Dokonano wpisu nr 60 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. Dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS. W dniu 10 października 2023 r. W dniu 12 kwietnia 2024 r.

  1. W dniu 12 kwietnia 2024 r.
  2. Dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  3. Dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  4. Dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  5. Dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.