Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2021 roku GUS Portal Informacyjny

Wyniósł natomiast wzrost inwestycji.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2022 roku

  1. Podniesiono ceny budowy budynków o 6,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,6%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 4,8%.
  2. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,2%, a w porównaniu z kwietniem 2022 r.
  3. Ujemny był też prawdopodobnie wkład eksportu netto we wzrost PKB – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
  4. W porównaniu z wrześniem 2022 r.
  5. Według wstępnych danych, w grudniu 2022 r.
  6. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość kontraktu z uwzględnieniem waloryzacji.

W stosunku do listopada 2023 r. Zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,4%, a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,3%. W porównaniu z wrześniem 2022 r. Podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,0%), robót budowlanych specjalistycznych (o 8,5%) oraz budowy budynków (o 8,1%).

Ceny produktów rolnych w maju 2023 roku

W porównaniu z grudniem 2022 r. Podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 6,8%) oraz budowy budynków (o 6,4%). Według wstępnych danych, w październiku 2021 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 5,5%, a w porównaniu z wrześniem 2021 r. Według wstępnych danych, w lipcu 2021 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,9%, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. Według wstępnych danych, w maju 2022 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,2%, a w porównaniu z kwietniem 2022 r. Według wstępnych danych, w grudniu 2022 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

Zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych – o 0,4%.W porównaniu z lipcem 2020 r. Podniesiono ceny budowy budynków o 4,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 4,0%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 3,1%. We wrześniu 2023 r. W stosunku do sierpnia 2023 r. Zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%, a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,6%. W grudniu 2023 r.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku Publikacje GUS – Portal Informacyjny

Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,3%, a w porównaniu z listopadem 2022 r. Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z  analogicznym miesiącem Dow Jones pod ciśnieniem po Surging wczoraj poprzedniego roku wzrosły o 8,9%, a w porównaniu z sierpniem 2023 r. Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z  analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu z listopadem 2023 r.

Pierwszy szacunek GUS nie zawiera informacji o strukturze wzrostu – jaki wpływ miały na niego konsumpcja czy inwestycje. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość kontraktu z uwzględnieniem waloryzacji. Dynamika produkcji budowlano-montażowej jest indeksem mierzącym comiesięczne zmiany wartości produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez jednostki budowlane zatrudniające co najmniej 10 osób. Jej zdaniem popyt konsumpcyjny, który w końcówce ubiegłego roku był w stagnacji, teraz zanotował ponad 2-proc. Mniej niż 2 proc.

W październiku 2021 r. W stosunku do września 2021 r. Zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%, a także budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych – po 0,7%. W porównaniu Odmowa Trumpa przyznać jest tylko ostatni gambit zadowolić republikańskich darczyńców z październikiem 2020 r. Podniesiono ceny budowy budynków o 6,1%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,6%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 4,8%. W stosunku do czerwca 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto w pierwszym trzech miesiącach tego Najnowsze ceny i analizy Ripple (XRP do USD) roku był o 1,9 proc. Wyższy niż rok wcześniej. Oczekiwano wyniku w granicach 1,7–1,8 proc.

– Na bazie wcześniejszych danych miesięcznych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej można wnioskować, iż wyraźnie przyspieszyła konsumpcja gospodarstw domowych oraz wyhamowały inwestycje. Ponadto najprawdopodobniej wciąż ujemny, choć znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach, wkład we wzrost PKB miały w tym okresie zapasy. Ujemny był też prawdopodobnie wkład eksportu netto we wzrost PKB – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Wzrost gospodarczy w I kw. Okazał się nieznacznie lepszy od obniżanych w ostatnim czasie, po słabych danych z przemysłu, prognoz analityków.